Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.wartapoznan.pl/pl/i/Regulamin/3
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Warta Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-555) przy ul. Droga Dębińska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000394512, NIP: 7831676494, REGON: 301775099 (dalej jako „Sprzedawca”).
 3. Sprzedawca zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”). Sprzedawca chroni dane osób fizycznych i przetwarza je wyłącznie zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, co oznacza, że dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umów oraz podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą oraz w celach określonych w zgodzie wyrażonej przez Państwa podczas rejestracji Profilu lub używania strony internetowej. W pozostałym zakresie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą osób, których dotyczą i w celach określonych treścią tejże zgody.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w art. 1.4 powyżej, a później jedynie przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Ewentualna odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwi wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 8. Sprzedawca zachowuje poufność danych i przetwarza je w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom trzecim.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Sprzedawca udostępnia dane w niezbędnym zakresie, zgodnie z postanowieniami RODO, jedynie podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie realizacji zamówień (odbiorcy danych osobowych), to jest w szczególności spółce prowadzącej Sklep Internetowy w imieniu i na rzecz Sprzedawcy –MBS PRINT S. Kliszewski i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Gdańsku (80-207) przy Al. Zwycięstwa 52/2,  REGON: 222182510, NIP: 5833171544 , operatorom systemów płatności oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie.
 11. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych;
  2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania umów oraz podjęcia działań na Państwa żądanie;
  3. Ograniczenia przetwarzania danych;
  4. Sprostowania danych;
  5. Usunięcia danych;
  6. Przenoszenia danych;
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorującego RODO.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl